Правила и Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Онлайн магазинът http://www.syperstore.comе интернет магазин, който предлага голямо разнообразие от стоки и продукти в областа на електрониката и компютърната техника.

Предлагат се настолни компютри, компютърни конфигурации, преносими (мобилни) компютри, таблети, аксесоари, компютръни хардуерни компоненти, озвучителни системи-тонколони, буфери, консумативи и гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.

2. На сайта се предлагат продукти, на които http://www.syperstore.com е директен вносител и продукти, на които фирмата е официален дистрибутор и разпространител.

3. Сайтът http://www.syperstore.com предоставя детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти, хардуерни и софтуерни новини; връзки към полезни страници; сервизни услуги гаранционни или извънгаранционни, които фирмата предлага.

4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

5. http://www.syperstore.com си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. За да поръчате продукти от сайта не е задължително да се регистрирате, освен ако не желает да сте част от партньорската ни програма.

2. Ако решите да се регистрирате по тази програма http://www.syperstore.com се задължава да не предоставя информацията попълнена от Вас на трети страни.

3. http://www.syperstore.com  си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

4. http://www.syperstore.com си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката. http://www.syperstore.com не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата. За наличието на конкретен продукт най-добре е да се свържете по най-удобния за вас начин а ако сте направили заявка, чрез сайта наш служител ще се свърже с вас.

5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена.

6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка. Доставката се извършва чрез куриер (Еконт Експрес).

7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др.п). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на http://www.syperstore.com се свърже с него по телефон или e-mail.

9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

10. Чрез натискане на бутона “запази”, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него ( потребителят ) и http://www.syperstore.com , съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт Експрес , наета от http://www.syperstore.com на адрес, посочен от потребителя или до офис на куриерската фирма. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка.

     За поръчски на стойност над 500 лв или 10 бр. еднакви или различни артикули , доставката за клиента е безплатна, разходите по доставката в рамките на цялата страна се поемат от нас.

4. http://www.syperstore.com или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗП, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3.При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.

4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от http://www.syperstore.com , а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

РЕКЛАМАЦИИ

1. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗП потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

2. Съобразно чл. 113 и 117 от ЗЗП клиента не дължи разходи от момента на предявяване на сервизна поръчка до нейното приключване.

3. Съгласно чл. 120 от ЗЗП, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба. ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на http://www.syperstore.com . Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение http://www.syperstore.com . Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на http://www.syperstore.com . Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.ОТГОВОРНОСТИ

1. http://www.syperstore.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. http://www.syperstore.com не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. www.syperstore.com не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. http://www.syperstore.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна http://www.syperstore.com

4. http://www.syperstore.com не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. http://www.syperstore.com не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. http://www.syperstore.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. http://www.syperstore.com се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

X